Usługodawca | Kontakt | Oferta | Kwalifikacje | Galeria
 
» Usługodawca:
MAREK TOMALSKI, 44-100 GLIWICE UL. STALMACHA 8/33Moja oferta jest skierowana głównie do odbiorców na obszarze Górnego Śląska.
Świadczę usługi budowlane w zakresie projektowania, kosztorysowania, nadzoru inwestorskiego i budowlanego, wykonawstwa oraz udzielam konsultacji i porad technicznych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Świadczone usługi będą wykonywane szybko i terminowo, fachowo, z zastosowaniem nowoczesnej technologii i rozwiązań. Na wykonywane prace udzielam gwarancji.

» Wyszczególnienie usług:

Nadzór inwestorski
Kosztorysy
Projekty
Inne usługi
Nadzór budowlany
Sieci wodociągowe
Przedmiary
Jedno branżowe
Konsultacje
Sieci wodociągowe
Sieci kanalizacyjne
Szczegółowe
Wielo branżowe
Porady
Sieci kanalizacyjne
Sieci c.o.
Inwestorskie
ZTE
Ekspertyzy
Sieci c.o.
Instalacje wod - kan
Wskaźniki ekonomiczne
PBW
Opinie
Instalacje wod - kan
Instalacje gazowe
Zestaw. R, M, S
PTJ
----------
Instalacje gazowe
Instalacje wentylacyjne
Uproszczone
Warunki zabudowy
----------
Instalacje wentylacyjne
Instalacje spalinowe
----------
Uzgodnienia branżowe
----------
Instalacje spalinowe
Instalacje cieplne
----------
Uzgodnienia własnościowe
----------
Instalacje cieplne
Kotłownie
----------
Uzyskanie pozwolenia na budowę
----------
Kotłownie
Hydrofornie
----------
----------
----------
Hydrofornie
Węzły cieplne
----------
----------
----------
Węzły cieplne

» Cena konkurencyjna i elastyczna w zależności od zakresu i standardu usług.