Usługodawca | Kontakt | Oferta | Kwalifikacje | Galeria
 
» Usługodawca:
MAREK TOMALSKI, 44-100 GLIWICE UL. STALMACHA 8/33Wykształcenie i doświadczenie zawodowe właściciela:

  • Wykształcenie wyższe techniczne - ukończone studia na wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Dyplom z 1979r).

  • Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa w branży sieci i instalacji sanitarnych (uzyskane w 1987r). Przynależność do ŚOIIB w Katowicach.

  • Ukończone kursy dotyczące kosztorysowania w budownictwie i obsługi programów komputerowych obsługujących kosztorysowanie.

  • 35-letni staż na samodzielnych stanowiskach w budownictwie